35. Keiichi Kuwahara - IJN Air Service

Tokyo  •  1 photo